IV. medzinárodná výtvarná súťaž
Bitky a súboje Prvého Veku

Autor: Ján "Eruantalon" Bakoš, Pridané: 27. 01. 2008, 00:44

Organizátor: ST WIEZA Mestské kultúrne a umelecké stredisko v Bielave v spolupráci s odborom propagácie a stratégie mesta Bielava.

1, Cieľom súťaže je zapojiť fanúšikov diel JRR Tolkiena v Poľsku a v zahraničí do spoločnej tvorby, spoznávania sveta, ktorý vytvoril Tolkien a oboznamovania sa s textami tohto vynikajúceho profesora a spisovateľa.

2, Súťaž je určená pre účastníkov vo veku od 12 rokov a nie je rozdelená na ďalšie vekové kategórie.

3, V tohtoročnej súťaži začíname s cyklom bitiek a súbojov v Stredozemi.

4, Už Valar museli bojovať na Arde s Melkorom. Nasledovala krádež Silmarionu a kliatba Feanora, objavenie sa prvých ľudí a zrada Morgota... Bolo veľa situácií, ktoré sa nekončili pokojne. Úlohou pre účastníkov súťaže je znázorniť tie bitky, súboje, ktoré im najviac utkveli v pamati alebo tie, ktoré práve spoznávajú pri čítaní Tolkienovej prózy. Každý autor môže zaslať najviac dve práce, vytvorené ľubovoľnou technikou.

Formát prác je ľubovoľný. Práce, označené iba symbolom, prosíme odoslať na adresu:

S.T. WIEŽA
M.O.K i S.
ul. Piastowska 19a 58 - 260 Bielawa
POLAND

5,Odoslaním práce do súťaže zároveň autor potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami súťaže a súhlasí s nimi. Každý autor môže zaslať maximálne dve práce. K práci prosíme ešte priložiť osobitný papier s uvedeným názvom práce, ktorý sa zhoduje s názvom práce na obálke, a tiež s uvedeným menom, priezviskom a symbolom autora, adresy pobytu a spôsobu kontaktu (telefon, e-mail).

Práce bez názvu nebudú do súťaže zaradené.
Informácie poskytujeme na tel. čísle +48 74 645 09 60
e-mail. tolkfolk@interia.pl

6,Práce je potrebné odoslať do 31.3.2008. Určujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke na obálke. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 24.4.2008. V priebehu dvoch dní od vyhlásenia výsledkov súťaže sa organizátor skontaktuje s víťazmi kvôli dohode o spôsobe odovzdania cien. Peňažné výhry budú zaslané a prepočítané v platnom kurze na menu tej krajiny, kde má víťaz trvalý pobyt.

7,Porota, v ktorej sú zástupcovia Sekcie Tolkienovskej WIEZA, regionálnych redaktorov tlače a rádia a zástupcovia umelcov, udelí hlavnú cenu primátora vo výške 250 EURO a udelí ďalšie dve ocenenia, každé vo výške 100 EURO.

POZOR!
K porotcom sa pripojil svetoznámy umelec John Howe, ktorý bude takisto ohodnocovať odoslané práce.

Upozornenie!
Jeden účastník môže získať iba jedno ocenenie, bez ohľadu na množstvo zaslaných prác.

Finančné ocenenia sú garantované, ale ich hodnota sa môže zväčšiť v prípade získania ďalších sponzorov.
Ocenenia budú odoslané na účty víťazov do 30 dní od vyhlásenia výsledkov. V špeciálnych prípadoch môže porota priznať vecné odmeny.

Upozornenie!
Organizátor si vyhradzuje právo na publikovanie všetkých prác. Všetky ocenené práce zostávajú u organizátora!

Autorské práva sú zabezpečené u všetkých prác. Práce budú publikované iba za účelom popularizácie súťaže. Organizátor garantuje, že práce nebudú využívané na komerčné účely bez oboznámenia a súhlasu autora. Práce, ktoré nebudú ocenené, zašleme naspäť na náklady autora. Formát prác je ľubovoľný.

 
 
Späť
 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: